Wielkogabarytowe problemy.

27-10-2017

Trudno oprzeć się wrażeniu, że do dnia dzisiejszego (po kilku latach obowiązywania) praktyka postępowania z odpadami wielkogabarytowymi nadal stoi w sprzeczności
z zasadami określonymi w prawie miejscowym i przepisach ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, popularnie zwanej „ustawą śmieciową”.Rutynowa spostrzegawczość strażnika przyczyniła się do szybkiej i skutecznej interwencji w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej, zakończonej nałożeniem mandatu karnego na mężczyznę który przyniósł i pozostawił obok placyku gospodarczego niepotrzebną już w gospodarstwie domowym wersalkę. Funkcjonariusz zauważył mieszkańca usytuowanego obok budynku przy ul. Reja w chwili zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności (wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń) i uzyskał informację, że sprawca nie zwracał się z wnioskiem o podstawienie kontenera na odpady lub wyznaczenie tymczasowego miejsca składowania odpadów w związku z czym zastosowano wobec niego sankcję karną i zobowiązano do usunięcia mebla.