W trosce o czyste powietrze w Bytomiu

23-01-2020

   Uchwała antysmogowa to dokument wskazujący priorytety w walce z groźnymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza. Zakazuje stosowanie szkodliwych dla środowiska i naszego zdrowia paliw oraz stopniową wymianę przestarzałych instalacji grzewczych. Działania te mają na celu poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie poprawy stanu naszego zdrowia. To bardzo ważne, ponieważ pyły zawieszone z niesionymi zanieczyszczeniami przyczyniają się do: chorób układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego oraz rozrodczego. Przepisy uchwały antysmogowej będą dotyczyć wszystkich użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, pieców oraz kominków) z pominięciem osób, które korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania.

W instalacjach grzewczych zakazuje się stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Do kiedy trzeba wymienić piec?

 

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej wszyscy użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na nowe, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania, to znaczy :

- kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba będzie wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku,

- kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,

- użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. 

Zapisy uchwały obowiązują wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim, a więc:

- mieszkańców,

- właścicieli budynków wielorodzinnych,

- prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),

- samorządy lokalne,

- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.

Kara za spalanie odpadów.

To, czym spalamy, może być skontrolowane przez odpowiednie służby. Straż Miejska, a także uprawnieni urzędnicy mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości oraz teren firmy. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.