Udaremniona kradzież i zniszczenie mienia.

08-03-2018

     W dniu 05.03.2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu około godz. 950 patrolując ul. Rostkowskiego w dzielnicy Szombierki zareagowali na metaliczne odgłosy uderzeń dobiegające od strony rurociągu ciepłowniczego przekraczającego magistralę południową w pobliżu elektrociepłowni. Po dotarciu na miejsce ich uwagę zwróciło jednoznaczne zachowanie mężczyzny gnącego arkusze blachy oderwane wcześniej od izolacji cieplnej rurociągu. Na widok strażników sprawca przestępstwa okazywał wyraźne zdenerwowanie wobec czego zastosowano środek przymusu bezpośredniego w celu udaremnienia ewentualnej ucieczki z miejsca zdarzenia. Z jego oświadczenia wynikało, że pozyskane w ten sposób blachy zamierzał spieniężyć w punkcie skupu metali. Ujętą osobę przekazano wraz  z zabezpieczonymi przedmiotami wezwanemu na miejsce patrolowi Policji z Komisariatu IV Policji w Bytomiu, w celu wykonania dalszych czynności służbowych zgodnie z kompetencjami. Przybyły wkrótce pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej określił dokładną lokalizację i oszacował, że mężczyzna w rezultacie dokonanego czynu uszkodził izolację rur ciepłowniczych na długości około 3,5 metrów.