Spalanie odpadów roślinnych połączone z zadymieniem otoczenia

11-03-2019

W przededniu nadchodzącego przełomu dwóch pór roku zwiastujących nadejście intensywnych prac polowych i ogrodniczych przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych obowiązującym wszystkich posiadaczy terenów uprawnych. W dniu 4 marca patrol interwencyjny skierowany na ul. Polną w celu skontrolowania zadymienia pobliskiego terenu stwierdził na miejscu popełnianie wykroczenia z art. 191 Ustawy o Odpadach – spalanie odpadów poza instalacją przeznaczoną do tego celu – i ukarał jego sprawcę nałożeniem mandatu karnego. Informujemy o reagowaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej na zgłoszenia, mogące świadczyć o naruszaniu przepisu dotyczącego spalania na otwartych przestrzeniach wszelkich odpadów lub materiałów do tego nie przeznaczonych, powodujących zadymienie uciążliwe dla środowiska. Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpośredniego zgłoszenia tego rodzaju uciążliwości do Dyżurnego straży (dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 32/281 18 24), który w miarę posiadanych sił i możliwości skieruje zmotoryzowany patrol w celu podjęcia interwencji. W przypadku wykrycia czynów naruszających obowiązujący porządek prawny Straż Miejska podejmie działania w oparciu o przepisy tzw. ustawy “antysmogowej”.