Rowerowy zawrót głowy.

09-05-2017

Trwający od kilku tygodni sezon masowego użytkowania wszelkiego rodzaju jednośladów wymaga przypomnienia pewnych „zapomnianych” w zimie zasad postępowania służących minimalizacji zagrożeń związanych z korzystaniem z rowerowej rekreacji w sposób bezpieczny dla jeżdżących i innych osób obecnych na drogach i chodnikach.

Problem powracających w sezonie wiosenno-letnim wzajemnych zakłóceń w ruchu pieszym i rowerowym w obrębie Parku Miejskiego im. F. Kachla i innych terenów graniczących z przebiegiem ścieżek rowerowych oznacza zwiększenie liczby funkcjonariuszy kierowanych do zadań kontrolnych w tym zakresie (również przy wykorzystaniu rowerów). Straż Miejska w Bytomiu dokłada starań żeby przemieszczający się jednośladami nie napotykali utrudnień w poruszaniu się na drogach rowerowych – sprzyja temu skuteczna reakcja strażników na ruch pieszych w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów. Uznając zasadność skarg dotyczących tego problemu warto zauważyć, że równie powszechne są przypadki wykorzystywania chodników do jazdy rowerem w związku z czym dyscyplinować należy wszystkich naruszających Prawo o ruchu drogowym w powyższym zakresie. W przypadkach wykroczeń stwierdzonych przez strażników  stosowane będą wobec sprawców sankcje w oparciu o art. 11 ust. 4 ustawy PoRD.