Przeciekający dach budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 39B.

30-10-2018

Konsekwentna, wręcz uporczywa postawa stron zainteresowanych poprawą istniejącego stanu rzeczy (usunięcia często długotrwałych zaniedbań) i chęć poradzenia sobie z dokuczliwym problemem przynosi oczekiwany rezultat. Interwencja zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Axentowicza 1 w sprawie uszkodzonego dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 39b, wsparta działaniami strażników miejskich doprowadziła do usunięcia uciążliwej usterki, dającej się we znaki lokatorom od wielu lat. Należy dodać, że do tzw. „pełni szczęścia” dalszego postępowania wyjaśniającego w formie interwencyjnej wymaga jeszcze stan porządkowy wokół tej nieruchomości.