Pod latarnią niekoniecznie najciemniej

14-03-2019

     Ku przestrodze sprawców zatruwających bez skrupułów nasze środowisko przypominamy o zakazie spalania różnego rodzaju odpadów obowiązującym zarówno użytkowników pieców i kotłów nie będących instalacją przeznaczoną do tego celu jak i wszystkich dopuszczających się naruszania art. 191 Ustawy o Odpadach na otwartych przestrzeniach. W dniu 20 lutego patrol interwencyjny skierowany na teren dawnego boiska Czarnych Bytom przy ul. Reja w celu skontrolowania zadymienia stadionu i jego otoczenia stwierdził na miejscu obecność mężczyzny opalającego izolację przewodów elektrycznych. Wobec powyższego, popełniającego wykroczenie mieszkańca tej samej dzielnicy Bytomia ukarano nałożeniem mandatu karnego a swoistego „smaczku” nadaje temu zdarzeniu fakt wykonywania zakazanego procederu tuż obok siedziby Straży Miejskiej zobowiązanej „z definicji” do reagowania na tego rodzaju incydenty.