Oszczędny przedsiębiorca

23-10-2017

Rutynowa kontrola terenu hałdy usytuowanej między ul. Piłkarską a Węglową, przeprowadzona w dniu 4 października br. wykazała zaśmiecenie jednej ze skarp odpadami (ubrania, rzeczy osobiste, zużyte meble) wskazującymi na ich pochodzenie z oczyszczenia mieszkania. W wyniku postępowania wyjaśniającego strażnicy ustalili, że przedmioty te należały do osoby już nieżyjącej, zamieszkałej do niedawna na obszarze sąsiedniej gminy. Szybka reakcja strażników i konsekwentne podążanie uchwyconym tropem przyniosła efekt w postaci odnalezienia krewnego zmarłej kobiety, który jak się wkrótce okazało zlecił wysprzątanie i wywiezienie odpadów firmie wykonującej tego rodzaju usługi. Przedsiębiorca przyjmujący zlecenie opróżnił lokal mieszkalny po czym ładunek zgromadzony w samochodzie przetransportował w ustronne miejsce dopuszczając się utworzenia nielegalnego składowiska odpadów za co został ukarany mandatem karnym z art. 145 Kodeksu Karnego i zobowiązany do uporządkowania powstałego „wysypiska”.