Odpady to nie wyłącznie polimery, folie i inne wynalazki współczesnej chemii

05-04-2019

Starania o czyste i bezpieczne dla nas środowisko naturalne – wyrażone w formułowanych w tym celu normach prawnych – nie u wszystkich mieszkańców naszego miasta znajdują należne im zrozumienie. W nawiązaniu do relacji z bieżących wydarzeń zamieszczonych niedawno w aktualnościach Straży Miejskiej przestrzegaliśmy przed naruszaniem zakazu spalania różnego rodzaju odpadów, w tym również tych pochodzenia roślinnego w postaci opadłych liści drzew i krzewów, gałęzi, ściętych fragmentów żywopłotów lub zeschłych łodyg roślin, kory i skoszonej trawy. W dniu 1 kwietnia patrol interweniujący w sprawie zadymienia sygnalizowanego w rejonie ul. Tuwima zastał tam mężczyznę spalającego na otwartej przestrzeni wymieniony wyżej „asortyment” odpadów. Niezgodne z prawem działanie zakończyło się dla sprawcy wykroczenia z art. 191 Ustawy o Odpadach sankcją w postaci nałożenia mandatu karnego.