Monitoring wizyjny znowu rejestruje.

09-05-2017

Wyjątkowo kapryśna, wyraźnie ociągająca się w tym roku aura nie zmienia faktu nadejścia trwającej w pełni wiosny i – co za tym idzie – powracającej sezonowo aktywności mieszkańców obdarzających szczególnym zainteresowaniem miejskie peryferia, w których upatrują potencjalnych ogólnodostępnych wysypisk śmieci, zachęcających do nieodpłatnego  pozbywania się wszelkich zbędnych odpadów. Skutecznym sposobem Straży Miejskiej na ograniczenie tego procederu jest system monitoringu wizyjnego rejestrujący na wytypowanych terenach zdarzenia dokumentujące zaśmiecanie środowiska naturalnego -    stosowany od kilku lat z dużym powodzeniem przynosi wymierne skutki w postaci oczyszczania naszego otoczenia z efektów nie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie zasad. Zapisy obrazu z kamer dostarczyły już w tym roku dowodów obciążających sprawców wykroczeń z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.