Meblowanie szybu zachodniego

23-10-2017

Na terenie działek przylegających do tzw. Szybu Zachodniego, pozostających pod okresową, doraźną kontrolą patroli interwencyjnych Straży Miejskiej (z uwagi na występujące w przeszłości przypadki zaśmiecenia) w dniu 24.08.2017 r. strażnicy kontrolujący nieruchomości wskazane przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej stwierdzili znaczne ilości odpadów meblowych i sprzętów pochodzących z gospodarstwa domowego.
W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono mężczyznę (mieszkańca centrum Bytomia), który dopuścił się utworzenia nielegalnego składowiska odpadów i ukarano go mandatem karnym z art. 145 Kodeksu Karnego, zobowiązując jednocześnie do uporządkowania powstałego „wysypiska”. W trakcie ponownej kontroli w dniu 15 września br. sprawcę zastano przy załadunku odpadów na pojazd – teren został w całości uprzątnięty.