Gruz i kamienie na hutniczej

11-05-2017

Powtarzające się apele pozostają bez wpływu na zachowania sprzeczne z postanowieniami norm prawnych z zakresu przepisów dotyczących zagadnień czystości i porządku na obszarze gminy. W połowie marca bieżącego roku do Straży Miejskiej wpłynęła informacja mieszkańca o zaśmieceniu zaistniałym na terenie przylegającym do posesji przy ul. Hutniczej 10.   W wyniku prowadzonych w tej sprawie czynności ustalono niezwłocznie sprawcę wyrzucenia w tym miejscu odpadów w postaci gruzu i kamieni zrzucanych z pobliskiej skarpy na sąsiadujące z nią tereny tzw. nieużytków. Mężczyznę zobowiązano do posprzątania śmieci (i do przedstawienia rachunku z przekazania odpadów do utylizacji) oraz ukarano za popełnione wykroczenie mandatem karnym na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń.