Dziękujemy za pamięć i życzliwość

12-01-2012

Czas Świąt Bożego Narodzenia skłania do refleksji i życzliwości. Dobro, które narodziło się w Betlejem judzkim dotarło także do Bytomia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy pamiętali o nas i naszej pracy w okresie świątecznym i okazali nam w tym czasie życzliwość wyrażaną przesyłanymi w różnej formie życzeniami świątecznymi i noworocznymi.

Harcerzom dziękujemy za ofiarowane nam Betlejemskie Światło Pokoju..


Artur Paczyna
Komendant
Straży Miejskiej w Bytomiu