Dotkliwe konsekwencje zlecania czynności sprzecznych z obowiązującym prawem

10-12-2018

W trakcie patrolowania dzielnicy Bobrek na ul. Zabrzańskiej w dniu 5 grudnia br. strażnicy zauważyli mężczyznę i kobietę rozklejających ulotki reklamowe na słupie oświetleniowym z uwidocznioną tam informacją o zakazie ich umieszczania. Naklejone ogłoszenia przedstawiały ofertę kredytową firmy z oddziałem zlokalizowanym w centrum Bytomia. Wykorzystanie dla celów reklamowych miejsc do tego nie przeznaczonych zakończyło się dla sprawców wykroczenia z art. 63a Kodeksu Wykroczeń nałożeniem mandatów karnych i usunięciem rozklejonych ulotek z miejsca zabronionego. Funkcjonariusze patrolu interwencyjnego nie poprzestali na ukaraniu bezpośrednich wykonawców otrzymanego zlecenia, wykonanego bez wystąpienia o zgodę podmiotów zarządzających infrastrukturą energetyczną lecz na podstawie przepisu art. 63a § 1a Kodeksu Wykroczeń nałożyli sankcję grzywny w postaci mandatu karnego na pracownika punktu kredytowego zlecającego kolportowanie ulotek jako osobę winną podżeganiu i pomocnictwu w odniesieniu do opisanego wykroczenia. Publikując informację o powyższej interwencji mającej na celu zwalczanie przejawów zaśmiecania otoczenia, oszpecania infrastruktury miejskiej i niszczenia elewacji budynków ponownie przypominamy  o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w tym zakresie. Wszelkie ogłoszenia, plakaty, ulotki informacyjne i reklamujące produkty lub usługi należy umieszczać w wyznaczonych miejscach t.j. na służących do tego celu słupach i tablicach ogłoszeniowych lub (zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem) po uzyskaniu zgody podmiotu zarządzającego.