Dopalacze w atmosferze dworcowej toalety

02-04-2019

Zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej w Bytomiu skierowany przez dyżurnego jednostki na pl. Wolskiego, podjął interwencję związaną z przebywaniem osoby bezdomnej w dworcowej toalecie. W wyniku prowadzenia tych rutynowych czynności zastano w szalecie (poza śpiącym na podłodze, znanym z widzenia bezdomnym) mężczyznę zwróconego twarzą do ściany, usiłującego napełnić suszem roślinnym trzymaną w ręce lufkę. Wobec braku reakcji na wydawane polecenia i wyraźnie okazywaną chęć opuszczenia szaletu, strażnicy zastosowali środek przymusu bezpośredniego w celu udaremnienia ucieczki. Ujęty mężczyzna oświadczył, że zawartość upuszczonego przez niego zawiniątka stanowi środek psychoaktywny w postaci tzw. „dopalaczy”. Z uwagi na okoliczności wynikłe w trakcie zdarzenia, zdecydowano o wezwaniu na miejsce patrolu Policji – w oczekiwaniu na jego przybycie dobudzono śpiącego mężczyznę zaprzeczającego znajomości z amatorem substancji odurzających. Trzeźwy i komunikatywny bezdomny odmówił przyjęcia pomocy i pouczony o możliwości skorzystania z noclegowni (zastosowano też środek oddziaływania wychowawczego zgodnie z trybem art. 41kw) oddalił się z terenu dworca. Drugiego z mężczyzn – wraz z zabezpieczonym suszem i lufką - przekazano funkcjonariuszom Policji w celu wykonania dalszych czynności służbowych zgodnie z kompetencjami.