Dbajmy o siebie, dbajmy o innych

11-05-2020

Straż Miejska w Bytomiu realizuje działania związane z przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązującego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19. Dlatego strażnicy miejscy będą kontrolować punkty handlowe oraz popularne miejsca rekreacyjne.

Szczególną uwagę strażnicy będą zwracać na takie zalecenia jak :

  • utrzymanie przynajmniej 2 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,obowiązek zasłaniania nosa i ust,
  • obowiązek noszenia w sklepach jednorazowych rękawiczek,
  • ilość klientów przypadającej na powierzchnię handlową (1 osoba na 15m2),
  • reagowanie na każde skupisko ludzi,
  • zakaz spożywania posiłków w punktach handlowych, lokalach gastronomicznych, na ulicy,
  • wyłączenie z użytkowania stref relaksu, odpoczynku w tym ławek (punkty handlowe).

Podczas patroli strażnicy będą informować mieszkańców co do stosowania się do zaleceń, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, natomiast osoby, które z premedytacją będą lekceważyły przepisy muszą liczyć się z pouczeniem, mandatem karnym a nawet karą grzywny w wysokości do 30 tys. złotych.

Każde gromadzenie się ludzi w miejscach publicznych, a zwłaszcza w punktach handlowych niesie wysokie ryzyko zakażenia się koronawirusem. Zagrożenie epidemiczne na terenie Bytomia jest realnie duże.

Apelujemy zatem do mieszkańców Bytomia o odpowiedzialne zachowanie, stosujmy zalecane środki walki z koronawirusem.

 

DBAJMY O SIEBIE, DBAJMY O INNYCH