Bezpiecznie nad wodą i nie tylko.

19-07-2017

Od dwóch tygodni trwa upragniony, wyczekiwany przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta okres wakacyjnej beztroski, który większości bytomian w sposób naturalny kojarzy się z przebywaniem w plenerze i korzystaniem z uroków (kapryśnego jak do tej pory) lata. Trwający sezon wypoczynku i wysokich temperatur zachęca do kąpieli – zarówno tych słonecznych jak i wodnych – odbywanych w miejscach nie zawsze bezpiecznych, zadbanych i nadzorowanych przez kompetentnych ratowników. Dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu oznacza to podjęcie szeregu działań prewencyjnych, w których strażnicy współpracując z Policją czuwają nad różnymi postaciami letniego wypoczynku dzieci obserwując zbiorniki wodne, skupiając uwagę na przypadkach uszkodzenia lub braku tablic informujących o zakazie kąpieli i zagrożeniach związanych z wejściem do wody. Informacje o stwierdzonych uchybieniach przekazywane są na bieżąco do realizacji służbom odpowiedzialnym za ich uzupełnienie lub naprawę. Uwaga strażników koncentrować będzie się również na miejscach niebezpiecznych z uwagi na zagrożenia powodowane stanem technicznym obiektów budowlanych i infrastruktury komunikacyjnej. Nadzór nad placami zabaw wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa bawiących się dzieci i ich opiekunów. Prowadząc akcję „Bezpieczne wakacje”, przypominamy o przestrzeganiu zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu w obrębie placów zabaw i innych miejsc publicznych egzekwowanym na bieżąco jako stały element służby patrolowej. Zadania stawiane patrolom nadal będą miały na celu dbałość o stan sanitarno-porządkowy w naszym otoczeniu.