Bezpieczne wakacje 2020

24-06-2020
     Rozpoczynają się wakacje 2020, choć będą to inne wakacje niż zwykle z powodu panującej pandemii koronawirusa, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji w Bytomiu we wspólnych patrolach czuwając nad różnymi rodzajami wypoczynku dzieci  zadbają o  bezpieczeństwo.  W okresie wakacji zostanie podjęty szereg działań prewencyjnych , w których zostaną skontrolowane  zbiorniki wodne, uwaga skupiona będzie na właściwym oznakowaniu o zakazie kąpieli i niebezpieczeństwie związanym z wejściem do wody. Kontrolowane będą miejsca niebezpieczne pustostany, obiekty budowlane zagrożone stanem technicznym oraz  infrastruktury drogowej. Szczególną kontrolą zostaną poddane parki miejskie, boiska szkolne, ogólnodostępne place zabaw,  będą kontrolowane pod kątem właściwego oznakowania, stanu sanitarno-porządkowego, prawidłowego stanu technicznego wyposażenia.  Prowadząc akcję „Bezpieczne wakacje”, przypominamy o przestrzeganiu zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu w obrębie placów zabaw i innych miejsc publicznych. Stwierdzone uchybienia będą na bieżąco przekazywane do realizacji odpowiednim podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie lub naprawę.  
  Do znanych nam zasad bezpiecznego spędzania wakacji, nie zapominajmy o obostrzeniach związanych ze stanem pandemii. Główny Inspektorat Sanitarny opracował “  Dekalog bezpiecznego zachowania podczas wakacji” w którym określono podstawowe zasady sanitarne: często myj ręce, podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni, unikaj płacenia gotówką, korzystaj z kart płtniczych, unikaj dotykania oczy i ust, dezynfekuj swój telefon, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy, stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu, korzystaj z sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie ( gis.gov.pl oraz gov.pl/koronawirus.).