Bezpieczne Ferie 2020

08-01-2020

W okresie 13.01.2020 – 26.01.2020 roku trwać będą zimowe ferie. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2020 przeprowadzą szereg działań mających na celu przeciwdziałanie występującym zagrożeniom.

Bytomscy strażnicy miejscy będą kontrolować miejsca, gdzie podczas ferii zimowych gromadzą się dzieci i młodzież i dbać o zachowanie spokoju i porządku publicznego a w szczególności :

  • kontrole boisk i placówek oświatowych objętych akcją "Otwarte sale Gimnastyczne",
  • kontrole akwenów wodnych mające na celu przeciwdziałanie nieszczęśliwym wypadkom,
  • kontrole miejsc zabaw takich jak place zabaw, ślizgawki,
  • kontrole pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz innych miejsc niebezpiecznych,
  • kontrole bytomskich parków w celu identyfikacji zagrożeń związanych ze stanem technicznym urządzeń, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenir parków. 

Straż Miejska w Bytomiu apeluje, aby zabezpieczyć nasze mieszkania czy domy podczas wyjazdów na ferie. Warto zadbać, aby ktoś z rodziny, sąsiadów, znajomych kontrolował nasze mieszkania czy domy i stwarzał pozory obecności domowników. Warto również zastanowić się nad montażem urządzeń alarmowych. Jeżeli zauważymy podejrzane osoby, które obserwują mieszkania czy domy sąsiadów, należy powiadomić służby mundurowe.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomi całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą będzie można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

O wszelkich czynach zabronionych należy informować służby mundurowe, w tym dyżurnego Straży Miejskiej w Bytomiu (telefon alarmowy 986).