Bezpieczne ferie

09-02-2018

Trwająca aktualnie przerwa w zajęciach szkolnych naszych dzieci i młodzieży oznacza okres wzmożonej aktywności i licznej obecności najmłodszych mieszkańców naszego miasta w miejscach takich jak place zabaw, boiska szkolne lub (w warunkach występujących aktualnie ujemnych temperatur) zbiorniki wodne i inne miejsca gromadzenia się nieletnich. Zabawy najmłodszych pozostają podobnie jak w latach ubiegłych objęte działaniami strażników o wspólnej, zbiorczej nazwie „Bezpieczne Ferie 2018”. Funkcjonariusze koncentrują się na przeciwdziałaniu zagrożeniom występującym w tym okresie kontrolując:

- boiska i placówki oświatowe w których odbywają się zorganizowane formy wypoczynku  

   stacjonarnego;

- akweny wodne mając na celu przeciwdziałanie nieszczęśliwym wypadkom poprzez  

   egzekwowanie zakazu przebywania dzieci i młodzieży na lodzie (stawy, glinianki oraz inne 

   zbiorniki wodne);

- miejsca zabaw dzieci i młodzieży takie jak place zabaw, ślizgawki itp, szczególną uwagą  

  objęte są miejsca zabaw zimowych potencjalnie zagrożone przez zdarzenia drogowe;

- place zabaw;

- inne miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży;

- pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki oraz inne miejsca potencjalnie     

   niebezpieczne