Bezpieczne ferie

15-02-2012

Zakończone zimowe ferie w Bytomiu po raz kolejny można uznać za udane.

Dzięki działaniom podejmowanym przez bytomskich strażników miejskich, dzieci i młodzież mogły bezpiecznie bawić się na ślizgawkach, salach gimnastycznych, itp.

Prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bytomiu prewencyjne kontrole pokrytych lodem akwenów wodnych, zapobiegły nieszczęśliwym wypadkom utonięcia.
Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia przebywania na stawach lub w ich obrębie, dzieci lub młodzieży, przeprowadzano z nimi rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń wynikających ze skutków korzystania z "dzikich" ślizgawek na pokrytych kruchym lodem sadzawkach lub gliniankach.

Warty odnotowania jest także fakt wspólnego patrolowania w dniu 8 lutego br stawów przez strażników razem z pracownikami WOPR. W czasie patrolu dokonano pomiarów grubości warstwy lodu oraz zidentyfikowano wędkarzy, łowiących ryby, z którymi przeprowadzono rozmowę profilaktyczną.