Akcja bezpieczne place zabaw

04-03-2020

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu dokonają sprawdzenia stanu technicznego oraz czystości placów zbaw na terenie naszej gminy.

Strażnicy zwrócą uwagę na stan techniczny urządzeń znajdujących się na terenie placów zabaw czy, nie są uszkodzone, zdewastowane, nadmiernie zużyte i kompletne. Ponadto zwrócą uwagę na stan ogrodzenia, stan czystości czy jest wywieszony regulaminu. Podczas patroli strażnicy dokonają sprawdzenia czy na tych terenach nie są wyprowadzane zwierzęta, spożywany alkochol oraz palenie wyrobów tytoniowych.

Akcja ,,Bezpieczne Place Zabaw" ma na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa przebywających tam dzieci.

Aby uświadomić właścicieli i użytkowników placów zabaw podajemy najczęściej występujące nieprawidłowości:

  • Brak ogrodzenia – ogrodzenie ma zapobiec niekontrolowanemu wybiegnięciu dzieci poza plac zbaw, uchronić przed zanieczyszczeniami odzwierzęcymi.
  • Brak regulaminu korzystania z placu zabaw – regulamin powinien posiadać dane teleadresowe właściciela lub zarządcy i adres placu zabaw, numer alarmowy np. 112, zasady korzystania z urządzeń.
  • Brak oznaczenia urządzeń – tabliczka znamionowa powina podawć informacje o producencie, dacie produkcji, nazwie urządzenia i numerze normy zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
  • Brak regularnych przeglądów – norma PE-EN narzuca trzy rodzaje przeglądów, oględziny okresowe (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa.
  • Zaniedbania – niekonserwowane oraz nienaprawiane urządzenia zagrażają bezpieczeństwu.
  • Brak czystości – śmieci takie jak butelki, puszki, niedopałki papierosów itp. Mogą stworzyć potecjalne niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Powższa lista nie stanowi całości problematyki związanej z bezpieczeństwem i nie może być podstawą do kompleksowej oceny, ma charakter poglądowy. Jeśli występują podejrzenia, o uchybieniu na terenie placów zabaw należy to zgłościć najlepiej pisemnie do właściciela lub zarządcy placu zbaw.