Aktualności

08-03-2018

W dniu 05.03.2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu około godz. 9.50 patrolując ul. Rostkowskiego w dzielnicy Szombierki zareagowali na metaliczne odgłosy uderzeń dobiegające od strony rurociągu ciepłowniczego przekraczającego magistralę południową w pobliżu elektrociepłowni...

16-02-2018

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo II.

09-02-2018

Kontrola przestrzegania przepisów mających wpływ na jakość powietrza stanowi jedno z priorytetowych zadań wykonywanych przez instytucje i służby zaangażowane w realizację „Programu ochrony powietrza dla stref województwa Śląskiego”. Społeczne oczekiwania obejmujące ogólne ramy dbałości o stan środowiska naturalnego...

09-02-2018

Trwająca aktualnie przerwa w zajęciach szkolnych naszych dzieci i młodzieży oznacza okres wzmożonej aktywności i licznej obecności najmłodszych mieszkańców naszego miasta w miejscach takich jak place zabaw, boiska szkolne lub (w warunkach występujących aktualnie ujemnych temperatur) zbiorniki wodne i inne miejsca gromadzenia się nieletnich...

10-01-2018

W dziale Przetargi i zamówienia, można znaleźć rozstrzygnięcie postępowań na dostawę paliw do radiowozów, na badania lekarskie dla pracowników straży miejskiej oraz na naprawy radiowozów na rok 2018.

27-10-2017

Trudno oprzeć się wrażeniu, że do dnia dzisiejszego (po kilku latach obowiązywania) praktyka postępowania z odpadami wielkogabarytowymi nadal stoi w sprzeczności
z zasadami określonymi w prawie miejscowym...

23-10-2017

Rutynowa kontrola terenu hałdy usytuowanej między ul. Piłkarską a Węglową, przeprowadzona w dniu 4 października br. wykazała zaśmiecenie jednej ze skarp odpadami (ubrania, rzeczy osobiste, zużyte meble) wskazującymi na ich pochodzenie z oczyszczenia...

23-10-2017

Na terenie działek przylegających do tzw. Szybu Zachodniego, pozostających pod okresową, doraźną kontrolą patroli interwencyjnych Straży Miejskiej (z uwagi na występujące w przeszłości przypadki zaśmiecenia) w dniu 24.08.2017 r. strażnicy...

11-09-2017

Podsumowując kolejną akcję zabezpieczania maluchów przemierzających bytomskie ulice w drodze do szkoły, warto podkreślić zasadniczy cel obecności tak wielu patroli funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, który poza oczywistą ochroną pierwszoklasistów poznających w praktyce zagadnienia dotyczące „Bezpiecznej drogi do szkoły” ...

11-09-2017

W dniu 30.08.2017 r. patrol pieszy Straży Miejskiej w Bytomiu około godz. 13.25 powiadomiony został przez nieznaną kobietę o kradzieży dokonanej przed chwilą na jej szkodę. Podjęty we wskazanym kierunku pościg zakończył się ujęciem sprawcy...